Bild: Borga, www.borga.se

– Om Oss

AB Södermännen

AB SÖDERMÄNNEN är ett anläggningsentreprenadföretag som driver projekt från början till slut.

Med egen kompetens inom projektering, projektledning och utförande kvalitetssäkrar vi hela processen och ser till att projekten flyter effektivt med korta ledtider!

Vårt huvudkontor ligger i Eskilstuna och vi har i dagsläget de flesta kunderna i Mellansverige.

Vi är en organisation som har en stark tro på individers vilja och samarbetets potentiella kraft. Vi har det som en naturlig del att utmana bygg- och anläggningsbranschens olika standards och vet att det alltid finns ett bättre mer hållbart sätt om vi bara är nyfikna. Vi tror på att bolla idéer, utmana standard och vill lite mer. För de nyfikna finns alltid en liten innovation runt hörnet.

Företagets verksamhetsledare är Gustaf Wånggren som har en lång och gedigen erfarenhet som projektledare och konsult inom anläggningsbranschen.

Verksamhetsområden

Vi har mångårig och bred erfarenhet av att hjälpa entreprenörer och beställare med planering, genomförande och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt.

Projektering

Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår det operativa genomförandet av en större insats av typen skapa en anläggning som en väg eller byggnad. Projektering kan jämföras med förstudie- och planeringsfaserna i ett projekt.

Kalkylering

Kalkylering innebär att man upprättar kostnadskalkyler, d.v.s uppskattar vad något kommer att kosta i förväg, till exempel vad den slutliga kostnaden för en byggnad kommer att bli.

Projektledning & Arbetsledning

Projektledning är det praktiska arbetet som uträttas av någon ledare vid styrning av ett projekt.
Projektledning är avsiktlig planering, kontroll och koordinering av alla aspekter i ett projekt (initiering, planering, genomförande, kontroll och stängning), för att uppnå överenskomna mål.

KMA-ledning

KMA-ledning innebär tekniker och metoder för hur man ska styra, leda och utveckla genomförandet av sina aktiviteter för att säkerställa att man uppnår eller överträffar ställda krav rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.