– Projekt

BILTEMA

Biltema Eskilstuna – Nybyggnation av varuhus.

Biltema Västerås – Ombyggnation av varuhus.

Biltema Katrineholm – Ombyggnation av varuhus.

Grundläggning av byggnad, dagvattenhantering samt asfaltering av befintlig parkering.

– Projekt

Logistikpark

Markentreprenad – Frode Laursens nya logistikanläggning, 112 000m2, Eskilstuna Logistikpark

– Projekt

Matsmart

Markentreprenad – Nybyggnationen av Matsmarts automatiserade centrallager, Örebro.

– Projekt

Nytt el/opto, vatten och avloppsnät till Grundby Kullersta Sand.

Läs mer >